Doa Memohon Agar Selalu Beruntung dan Bernasib Baik dalam Usaha“Allaahumma innii as-aluka muujibaati rahmatik,wa’azaa-imi maghfiratik,wasalaamatan min kulli itsmin,wal ghaniimata min kulli birrin,wal fauza bil jannah,wan najaata minan naar.”

Ya Allah, sungguh aku memohon kepadaMu segala sesuatu yang menyebabkan turunnya rahmatMu segala sesuatu yang memastikan ampunanMu, keselamatan dari segala dosa,keberuntungan dari setiap perbuataan baik, kemenangan meraih surga dan selamat dari neraka.”

Doa Memohon Agar Menjadi Orang Yang Beruntung"Allahummaj'al fihi minal mutawakkilina 'alaika waj'al fihi minal fa'izina ladaika waj'alni fihi minal-muqarrabin ilaika bi ihsanika ya ghayatat-talibin."
 
Ya Allah! Jadikanlah kami sebagai orang yang bertakwa kepadaMu dan jadikan kami sebagai orang yang menangis disisiMu dan jadikanlah kami sebagai orang yang dekat kepadaMu dengan ihsanMu, Ya Allah, Engkaulah tujuan orang-orang yang memohon."

Hindari Penulisan : Ass, Asskum, Mohd, Maque, 4JJI, Mecca

Berikut ini adalah singkatan kata yang sering kita temui :

 "MOHD" untuk panggialn Nabi Muhammad.
... "MASQUE" untuk sebutan sebuah Masjid.
"4JJI" untuk panggilan ALLAH SWT.
"MECCA" untuk sebutan Mekkah....

Namun arti dari kata-kata tersebut sungguh sangat jauh berbeda. Jadi, dari sekarang mari dibiasakan untuk menggunakan kata-kata tersebut sesuai aturan.

*Jangan menulis "MASQUE" tapi MASJID.
karena organisasi Islam menemukan bahwa "MASQUE" adalah NYAMUK..
*Jangan menulis "MECCA" tapi MEKKAH.
Karena MECCA adalah Rumah Anggur / BIR..
*Jangan menulis "MOHD" tapi MUHAMMAD.
Karena MOHD adalah Anjing bermulut besar (???)
*Jangan menulis"4JJI" tapi ALLAH SWT.
Karena 4JJI artinya adalah for Judas Jesus Isa Al-Masih..
*Jangan menulis "ASS atau ASSKUM" dalam SALAM< tetapi {Assalamu'alaikum}. Karena SALAM adalah Do'a, atau jika tidak sempat, lebih baik TIDAK sama sekali..!! Karena ASS adalah {PANTAT MU} dan ASSKUM adalah {CELAKALAH KAMU, TERKUTUK, LAKNAT...!!!}

Allahu a'lam bis showab

SILAHKAN SARANKAN KE SAUDARA MUSLIM LAINNYA..!

Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang menunjukan pada kebaikan, maka baginya PAHALA seperti orang yang melakukannya"
(HR.Muslim)

"Barangsiapa yang menyampaikan satu Ilmu saja, dan ada orang yang mengamalkan nya, maka walau-pun yang menyampaikan telah tiada {wafat}, dia akan tetap memperoleh PAHALA"
(HR. Bukhari dan Muslim)