Tujuh Rahasia Istighfar

Assamau' alaikum ...

-->
Istighfar adalah memohon ampun pada Allah SWT dengan kalimat "Astaghfirullohal adhiim" atau kalimat lain yang semakna.
Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus, dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan serta bertekad untuk tidak mengulanginya.

 Inilah 7 rahasia istighfar:
1. Mendatangkan ampunan dari Allah
"Maka aku katakan kepada mereka: Mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun". (QS Nuh: 10-12)

2.Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki
"Barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam mengatasi setiap kesulitan, setiap kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga kepadanya". (HR. Abu Daud)

3.Menambah kekuatan
"Dan (Hud berkata): "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu taubatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu…"(QS Hud: 52)

4.Memperoleh banyak kenikmatan
"Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepada-Nya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan”(QS Hud:3)

5.Turunnya rahmat
"Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat" (QS An-Naml:46)

6.Sebagai kafaratul majlis
"Barangsiapa yang duduk dalam satu majlis (perkumpulan orang) lalu di dalamnya banyak perkataan sia-sianya, kemudian sebelum ia bangkit dari majlis membaca (istighfar): "subhaanakallaahumma wa bihamdika asyhadu allaa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik" maka ia akan diampuni kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya selama di majlis itu" (HR. Turmudzi)

7.Terhindar dari azab Allah
"Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun" (QS Al Anfal:33)

Wassalamu' alaikum ...