Doa Memohon Agar Selalu Beruntung dan Bernasib Baik dalam Usaha“Allaahumma innii as-aluka muujibaati rahmatik,wa’azaa-imi maghfiratik,wasalaamatan min kulli itsmin,wal ghaniimata min kulli birrin,wal fauza bil jannah,wan najaata minan naar.”

Ya Allah, sungguh aku memohon kepadaMu segala sesuatu yang menyebabkan turunnya rahmatMu segala sesuatu yang memastikan ampunanMu, keselamatan dari segala dosa,keberuntungan dari setiap perbuataan baik, kemenangan meraih surga dan selamat dari neraka.”